Elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken en het is aan de orde van de dag… Projecten die worden verschoven of uitgesteld. Personeel dat ingepland was voor het project moeten nu elders onder gebracht worden. Als het personeel niet bij een ander project aan de slag kan, betekent dit een tegenslag en ongedekte personeelskosten.

Technispot maakt het mogelijk om niet inzetbaar personeel uit te lenen aan ondernemers in dezelfde branche, zodat personeelskosten gereduceerd kunnen worden.

Het uitlenen van personeel is alleen mogelijk voor bedrijven die beschikken over eigen personeel. ZZP’ers, uitzendbureau’s en detacheringsbureau’s worden helaas niet toegelaten.

Hoe werkt het uitlenen van personeel via Technispot?

Bied niet inzetbaar personeel aan – Plaats een job

Personeel dat niet inzetbaar is, kan worden uitgeleend voor korte of langere periode. Maak een job aan en vermeldt de benodigde informatie.

Ontvang een verzoek voor het inlenen van het personeel

Vindt een collega ondernemer het personeel geschikt voor zijn project, dan ontvang je een verzoek via e-mail of telefoon. Maak duidelijke afspraken over de duur van het inlenen, startdatum en overige voorwaarden.

Afspraken vastgelegd en startdatum van het personeel

Als alle afspraken vastgelegd zijn, start het uitgeleende personeel op de afgesproken datum. Zo reduceer je ongedekte personeelskosten en maak je optimaal gebruik van de situatie.

Voordelen van het uitlenen van personeel

Geen ongedekte personeelskosten

Uitlenen zorgt ervoor dat personeelskosten worden opgevangen. Zo kan een negatief bedrijfsresultaat worden voorkomen/beperkt.

Uitdaging stimuleren

Het uitlenen van personeel zorgt ervoor dat men uitgedaagd wordt. Een andere bedrijfscultuur en werkwijzen kunnen het personeel stimuleren.

Betaalbaar tijdelijk personeel

Collegiaal inlenen van personeel tegen normale tarieven. Geen hoge commissietarieven van bemiddelaars, maar marktconforme tarieven.

Kennis vergroten

Door personeel uit te lenen kan dit zorgen voor kennis vergroting. Nieuwe inzichten worden opgedaan en kunnen van meerwaarde zijn binnen jouw organisatie.

Netwerk vergroten

Door het uitlenen van personeel vergroot je je netwerk. Een groter netwerk kan zorgen voor meer kansen.

Positief effect

Tijdelijk personeel uitlenen heeft een positief effect op je bedrijfsresultaat, doordat de ongedekte personeelskosten opgevangen worden.

Meld je vandaag nog aan om personeel uit te lenen

Start vandaag met het uitlenen van personeel